Plán podujatí KST Radošinka

01.01.2011

ROK 2019:

Marec             Individuálna turistika

Apríl                 14.4. Výročie výstavby rozhľadne Radošinka
                           Svätojurajská púť (Nitrianska Blatnica) a výstup na Marhát

Máj                   Individuálna turistika

Jún                    21.-23.6. Roháče

Júl                     Individuálna turistika

August             Vrátna dolina (28.8. - 1.9.)

September     Individuálna turistika

Október          Individuálna turistika

November      Individuálna turistika

December       --.12.   Predvianočné stretnutie turistov na Panskej Javorine
                           32.12.   Silvestrovský výstup na Marhát alebo na Tríbeč

          (V rámci individuálnej turistiky budú informácie podávané počas roka.)