KST Radošinka

klub slovenských turistov z údolia Radošinky

 
 ​Skupina nadšencov a milovníkov prírody sa rozhodla založiť spolok, ktorý by vyjadroval jej spoločné záujmy s cieľom oboznámiť nimi širokú verejnosť a zároveň ju pre túto činnosť aj získať.V roku 2014 sa podarilo spojiť spoločné záujmy v klube, ktorý tieto zámery napĺňa. Z jedenástich zakladajúcich členov sa náš klub postupne rozrástol v rámci všetkých vekových skupín. 
Činnosť klubu však nie je zameraná iba na športové výkony aj napriek tomu, že tieto najviac vplývajú na zdravie a udržiavanie správnej životosprávy. Navštevovaním prírody v blízkom a ďalekom okolí sa snažíme spoznávať aj jej krásy, obohacujúce naše zmysly o nové poznatky. Prechádzkou lesom sa môžeme započúvať do spevu vtákov, spoznávať liečivé rastliny, či pozorovať lesnú zver, alebo vnímať neopakovateľné chvíle pokoja v lone prírody, pôsobiacej na našu duševnú pohodu. Tí, ktorí obľubujú pohyb vo vysokohorskom teréne zasa môžu obdivovať rozľahlé lesy, hlboko zrazené doliny, bizarné skalné útvary či vysoké štíty Tatier. Pri potulkách krajinou nevynecháme ani kultúrne a spoločenské aktivity. Návšteva kultúrnych pamiatok, zapájanie sa do spoločenských a iných podujatí mimo turistiky je súčasťou nášho pôsobenia a poslania. Nezabúdame ani na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia. Brigádnickou činnosťou sa snažíme spríjemňovať a skrášľovať verejné priestranstvá pre širokú verejnosť. Veľkú nádej vkladáme do mládeže, ktorá je pokračovateľkou našich myšlienok a zámerov. Veríme, že tomuto krásnemu športu akým je turistika sa bude venovať čoraz viac mladých s cieľom zveľaďovania a hlavne záchrany toho najcennejšieho - prekrásnej slovenskej prírody.